Fundacja Imago

Rozpoczęcie realizacji projektu programu mobilności ponadnarodowej

/ 2016-02-25 10:31:29

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska.

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można tutaj.

Już wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów na uczestników programu mobilności ponadnarodowej- informacje zamieszczone zostaną na podstronie projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.