Fundacja Imago

Szansa dla młodych II - listy rankingowe wniosków

/ 2017-07-07 08:44:29

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na działalność gospodarczą i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu Szansa dla młodych II

SZDM_II_lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na DG

SZDM_II_lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego