Короткотривалий відпочинок та персональний супровід

ЧОМУ КОРОТКОТРИВАЛИЙ ВІДПОЧИНОК?

Освітній, соціальний та професійний розвиток підопічних залежить насамперед від безпосередніх опікунів.

Непропорційна кількість часу та роботи безпосередніх опікунів у порівнянні з фахівцями: “80% обсягу допомоги надається членами сім’ї або близькими, і лише 20% – фахівцями”, президент Міжнародної асоціації короткої перерви Дон Вільямсон.

Збільшення чисельності населення похилого віку, зменшення чисельності молодого покоління.

Збільшення тривалості життя.

Збільшення витрат на соціальну політику як наслідок розвитку медицини.

Посилення тиску на зменшену кількість осіб працездатного віку, які здійснюють догляд, та неповнолітніх членів сім’ї.

 ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ “ІМАГО” У СФЕРІ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ З КОРОТКОТРИВАЛОГО ДОГЛЯДУ/ВІДПОЧИНКУ

Популяризація послуг тимчасового догляду через проведення конференцій, семінарів, тренінгів, у співпраці з іноземними та вітчизняними партнерами.

Розробка інструментів, стандартів та успішних практик.

Поглиблення знань неурядових організацій та органів державного управління. Інкубація програм тимчасового догляду у співпраці з державними та недержавними постачальниками послуг.

Спільне створення з органами державного управління політики, стратегій та програм у сфері тимчасового догляду.

Налагодження національної співпраці між державними та недержавними установами.

Налагодження міжнародного співробітництва на базі Міжнародної асоціації короткотривалого  відпочинку (ISBA; isba.me), включаючи адаптацію методів та рішень.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ “ІМАГО” – ПРОПОЗИЦІЯ

Впровадження організаційної структури відповідно до моделі PA (включаючи адаптацію інструментів та впровадження структури людських ресурсів)

Підтримка процесів найму координаторів послуг, асистентів та опікунів. Впровадження навчальних курсів з підготовки до виконання функцій персонального асистента особи з обмеженими можливостями та опікуна залежної особи.

a) Персональний асистент для осіб з обмеженими можливостями – 60 навчальних годин (з них 40 годин практичних занять)

b) Опікун залежної особи – 80 навчальних годин

c) Опікун залежної особи за послугу, що надається в рамках сусідської допомоги, – 12 навчальних годин

Виконання завдань з підтримки асистентів, опікунів та координаторів послуг:

a) індивідуальна та групова супервізія – якісний та кількісний діапазон залежно від потреб

б) додаткове навчання – якісний та кількісний діапазон залежно від потреб