Профорієнтація

НАША ПРОПОЗИЦІЯ
Академія Будування Кар’єри (CBA) ©.
Навчання методам/інструментам глобального кар’єрного консультування:
https://poradnictwo-konstruktywistyczne.pl/

Платформа консультативної супервізії (PSD) ©.
Інструменти для консультантів

Альтернативні плани кар’єри (АПК) ©.
Контакт: poradnictwo@fundacjaimago.pl

Наша діяльність у сфері консультування з питань вибору кар’єри на все життя орієнтована на розвиток компетенцій консультантів у напрямку конструктивістського підходу. Ми адаптували для вас методи та інструменти, що надихають:
канадський соціодинамічний підхід проф. Венса Піві (проект “Нова перспектива кар’єрного консультування”),
канадський концепція залучення, сповнена надії, проф. Нормана Амундсона (проект “Простір для розвитку! Адаптація методу інтегрованого консультування з питань розвитку кар’єри для молоді”),
фінська модель групового консультування Stop and Go доктора Тімо Спангара та Аніти Кескінен (проєкт “Stop and Go – адаптація інноваційного методу кар’єрного консультування”),
іспанська модель консультування Vives Emplea організації Action Against Hunger (проєкт “Модель командної роботи для соціально-професійної реінтеграції людей з виключених груп”).
Що таке конструктивістське консультування?
…рефлексивно аналізує не лише сферу навичок чи компетенцій, а й цінності, ставлення, переконання, почуття, потреби, способи подолання змін, стратегії адаптації, життєві ролі, мережі підтримки, мрії, життєві перспективи та світоглядні орієнтири тощо. Це ключові елементи побудови процесу консультування, прийняття рішень, авторського життєтворення та творення особистісних цінностей та ідентичності людиною, яка звертається за допомогою.
Порушується питання ідентичності консультантів, пропонується перехід від експертної орієнтації та кар’єрного консультування до використання стратегій емпауерменту та сприяння залученню консультантів до конструювання власної кар’єри/життя.
Як пише проф. Венс Піві, один із сучасних експертів з конструктивістського консультування:
Конструктивістське консультування передбачає супроводження вас на вашому життєвому шляху. Воно пропонує відхід від традиційного, позитивістського і редукціоністського розуміння кар’єри (натомість він пропонує цілісний підхід, що враховує непрофесійні сфери, в тому числі соціальні та особистісні, і взаємодію між різними сферами життя) (Vance Peavy, 2014, p. 48).
Хто такий кар’єрний консультант?
Це професіонал, підготовлений до проведення незалежного процесу індивідуального та групового консультування …
розпізнає потреби консультанта та розробляє разом з ним план дій,
контролює виконання спільно узгоджених дій,
готовий до підвищення своєї кваліфікації та особистісного розвитку,
керується принципами професійної етики.

Чому для нас важливий розвиток кар’єрного консультування?
У світі спостерігається зосередження уваги на цілісному підході до консультанта. Змістовним контекстом вищезгаданих змін є використання досвіду експертів, часто похідного від конструктивістського підходу в консультуванні, таких як М. Савіцкас, В. Певі, Я. Крумбольц. Польські радники наголошують на необхідності розвитку процесуальної підтримки клієнтів, особливо довготривалих безробітних, які потребують супроводу впродовж усього життя. Реалізація вищезазначених цілей буде більш ефективною завдяки …
… використання корисних інструментів для вирішення складних життєвих ситуацій осіб, що звертаються за допомогою,
піклування про розвиток радників (включаючи їх участь у супервізії та навчанні),
… нетворкінг груп консультантів (нетворкінг, натхнення, платформи співпраці).
Команда наставників з питань кар’єрного консультування
… їх завданням є підтримка консультантів – як приватних осіб, так і консультантів з різних установ у впровадженні нових рішень у сфері консультування.
Тестуючі установи, які впровадили кінцеві продукти в реалізованих проєктах Фонду в сфері консультування, можуть користуватися безкоштовними консультаційними послугами нашої команди протягом періоду довговічності, в узгоджені дати. Інші суб’єкти, зацікавлені у розвитку консультаційних послуг та компетентності консультантів, можуть скористатися платними консультаціями.
Електронна пошта для контактів: barbara.gorka@fundacjaimago.pl
Ментори: д-р Анна Гурка, Марта Циган, Барбара Гурка, Агата Влодарчик.
Розвиток консультантів
Міжсекторна команда експертів, створена Фондом “Імаго” у 2018 році, розробила положення для процедури підтвердження кваліфікації консультантів у конструктивістському напрямі:

  1. Знання теоретичних тенденцій, а також методів та інструментів конструктивістського кар’єрного консультування,
  2. Проведення індивідуальних консультацій з кар’єрного консультування,
  3. Перенесення способів роботи індивідуального кар’єрного консультування на групове консультування,
  4. Етична поведінка та професійний розвиток. Принципові положення процесу широко обговорювалися з консультаційною спільнотою.