Fundacja Imago

Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych

/ 2015-05-29 09:05:14

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej realizowane w ramach projektu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze  środków PFRON – I edycja – Świadczenie usług społecznych wspierających niezależne życie niepełnosprawnych Wrocławian w ramach ośrodka asystenckiego kompensują problemy w aktywnym funkcjonowaniu, wynikające z niepełnosprawności klientów objętych wsparciem. Asystenci pomagają m.in. w pokonaniu barier wynikających z niepełnosprawności, a ich usługi maja na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie ich w edukacji.

Projekt obejmuje wsparciem dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby a posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Usługi asystenckie realizowane są dla osób zamieszkałych i przebywających na terenie gminy Wrocław.

Zapotrzebowanie na pomoc AON można zgłaszać telefonicznie (w tym poprzez sms) i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30-16.30:

telefon 509 771 751,

mail: magda.ucinek@fundacjaimago.pl

na min. 24 godz. przed rozpoczęciem usługi, za wyjątkiem sytuacji nagłych i alarmowych

 Załącznik:

Regulamin świadczenia usług asystenckich