Fundacja Imago

WAŻNA INFORMACJA DOT. KONKURSU OFERT NR.5 PROJ."CZAS NA ZMIANY!AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 15-24 LATA"

/ 2013-12-10 08:44:47

Szanowni Państwo,

 

W związku z niedoprecyzowaniem przedmiotu zamówienia w zakresie kosztów leżących po stronie Zleceniobiorcy (koszt wynajmu sal szkoleniowych), konkurs zostaje unieważniony.

Wkrótce zostanie ogłoszony nowy konkurs, uwzględniający w/w niedoprecyzowanie.