Fundacja Imago

Wybór eksperta w projekcie "Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży" - zapytanie ofertowe nr 1/PR/2017

/ 2017-01-13 11:33:38

W wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko eksperta w projekcie „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wybrana została kandydatura Pani Barbary Górki, ze względu na uzyskanie przez kandydatkę najwyższej punktacji w procesie rekrutacyjnym. Z Wykonawcą zawarta będzie umowa w dniu 16.01.2017r.