Fundacja Imago

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. ZAMÓWIENIA USŁUGI AKTYWIZACJI DLA 40 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

/ 2013-12-23 13:12:30

Informujemy, iż działając na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy: Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.