Fundacja Imago

Wybór uczestników I grupy projektu "Jadę na staż"

/ 2016-06-17 15:21:22

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji i rozmów z kandydatami na uczestników projektu „Jadę na staż” wyłonionych zostało 9 uczestników I grupy. Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do I grupy projektu (wg kodu kandydata):