Fundacja Imago

Wynik postępowania - rekrutacja Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w projekcie "Zabrzańskie Centrum Asystenckie" nr 2/ZCA/2016

/ 2016-10-20 10:59:17

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 2 kandydatów na Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Poniżej przedstawiamy listę rankingową Oferentów:

1. Marcin Pawlik,

2. Stanisława Dornia.

Z ww. osobami podpisane zostaną umowy w projekcie “Zabrzańskie Centrum Asystenckie”.