Fundacja Imago

Wynik postępowania - rekrutacja Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w projekcie "Zabrzańskie Centrum Asystenckie"

/ 2016-09-07 19:34:00

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji przyjęto oferty 6 kandydatów na Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Poniżej przedstawiamy listę rankingową Oferentów:

1. Aleksandra Zingler,
2. Robert Koch,
3. Małgorzata Małańczak,
4. Daniel Bujak,
5. Anna Gwozdek,
6. Adam Kasperek.

Z ww. osobami podpisane zostaną umowy w projekcie „Zabrzańskie Centrum Asystenckie”.