Fundacja Imago

Wyniki oceny biznes planów - projekt Strefa przedsiębiorczości

/ 2017-02-10 15:29:20

W związku z zakończeniem procesu oceny biznes planów zamieszczamy listę rankingową.

W wyniku oceny przyznano 49 dotacji na uruchomienie działalności, 1 wniosek oceniono negatywnie.

Ocena biznes planów – lista rankingowa 10.02.2017