Fundacja Imago

Wyniki oceny biznes planów - Strefa przedsiębiorczości

/ 2017-04-19 10:08:11

W związku z zakończeniem procesu oceny biznes planów zamieszczamy listę rankingową.

W wyniku oceny przyznano 19 dotacji na uruchomienie działalności, 2 wnioski oceniono negatywnie.

WNIOSEK NR 52 NIE OTRZYMAŁ WYMAGANEJ LICZBY PUNKTÓW – MIN. 60% W SEKCJI WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
WNIOSEK NR 93 NIE OTRZYMAŁ WYMAGANEJ LICZBY PUNKTÓW – MIN. 60% W SEKCJI WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA, PLAN OPERACYJNY, ZASADNOŚĆ PRZYZNANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wyniki oceny biznes planów II tura