Fundacja Imago

Wyniki rekrutacji Asystentów Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej (zamówienie nr 3/ZCA/2016)

/ 2016-11-18 14:05:03

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 5 kandydatek na Asystentki Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych oraz 3 kandydatów na listę rezerwową. Poniżej przedstawiamy listę rankingową zakwalifikowanych Oferentów:

1. Katarzyna Grygiel,

2. Joanna Brysz,

3. Ewa Seweryniak,

4. Agata Cichoń,

5. Barbara Siwczyk.

Z ww. osobami podpisane zostaną umowy w projekcie “Zabrzańskie Centrum Asystenckie”.

Lista rezerwowa:

  1. Małgorzata Benczek,
  2. Katarzyna Janus,
  3. Krzysztof Paszkiewicz.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w procesie rekrutacyjnym!