Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń : Kurs spawania metodą MAG 135 wraz z egzaminem Instytutu Spawalnictwa z książeczką spawacza – dla 1 Uczestnika oraz Kurs magazyniera z obsługą kotłów CO wraz z egzaminem zewnętrznym – dla 2 Uczestników Projektu

/ 2017-02-21 14:26:06

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr POWR.01.03.01-00-0191/15  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi  zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń  :Kurs spawania metodą MAG 135 wraz z egzaminem Instytutu Spawalnictwa z książeczką spawacza – dla 1 Uczestnika oraz Kurs magazyniera z obsługą kotłów CO wraz z egzaminem zewnętrznym – dla 2 Uczestników Projektu

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w załączeniu:

Zapytanie oferowe 1_02_17_SZ_IWS

Formularz oferty 1_02_17_SZ_IWS