Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla Uczestnika Projektu

/ 2016-10-05 17:50:53

W związku z realizacją Projektu „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy  osób w wieku 18 – 35 lat ze Śląska” o nr POWR.04.02.00-00-0215/15 współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi  zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla Uczestnika Projektu.

Oferty należy składać do dnia 10.10.2016r. do godziny 16:00 kurierem, pocztą, osobiście do siedziby Fundacji Imago, przy ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, albo pocztą elektroniczną (skan oferty) na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w  załączeniu.

zapytanie-ofertowe-kurs-cnc

zapytanie-ofertowe-kurs-cnc formularz-oferty-i-program_kurs-cnc