Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia Kurs palacza pieców CO – obsługa kotłów CO wraz z egzaminem zewnętrznym dla Uczestnika Projektu

/ 2017-01-19 14:53:44

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr POWR.01.03.01-00-0191/15-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi  zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia: kurs palacza pieców CO – obsługa kotłów CO wraz z egzaminem zewnętrznym  dla Uczestnika Projektu.

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w załączeniu:

Zapytanie oferowe 1_1_17_SZ_IWS

Formularz oferty 1_1_17_SZ_IWS