Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia Kurs spawania metodą MAG (135) dla Uczestnika Projektu

/ 2016-12-19 20:15:55

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr POWR.01.03.01-00-0191/15-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi  zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia kurs spawania metodą MAG 135 dla Uczestnika Projektu.

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w załączeniu:

zapytanie-oferowe-2_12_16_sz_iws

formularz-oferty-2_12_16_sz_iws