Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleniaKurs magazyniera z obsługą kotłów CO wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu

/ 2017-05-08 09:26:44

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr POWR.01.03.01-00-0191/15  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi  zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia :  Kurs magazyniera z obsługą kotłów CO wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w załączeniu:

Zapytanie oferowe 1_05_17_SZ_IWS

Formularz oferty 1_05_17_SZ_IWS