Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia"Monter instalacji PV" dla 2 Uczestników Projektu

/ 2016-11-10 12:22:01

W związku z realizacją Projektu „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy  osób w wieku 18 – 35 lat ze Śląska” o nr POWR.04.02.00-00-0215/15 współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi  zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 2 Uczestników Projektu.

Oferty należy składać do dnia 16.11.2016r. do godziny 16:00 kurierem, pocztą, osobiście do siedziby Fundacji Imago, przy ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, albo pocztą elektroniczną (skan oferty) na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w  załączeniu.

zapytanie ofertowe nr 3/11/KURS/2016/JNS

formularz-oferty-i-program: 3/11/KURS/2016/JNS