Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na zapytanie dotyczące przeprowadzenia usługi wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów - Uczestników Projektu.

/ 2017-01-24 15:23:14

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr POWR.01.03.01-00-0191/15-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie   dotyczące  przeprowadzenia  usługi wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów – Uczestników  Projektu.

 

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w załączeniu:

Zapytanie oferowe 1_1_17_BL_IWS

Formularz oferty 1_1_17_BL_IWS