Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań Asystenta Osób Niepełnosprawnych

W związku z realizacją Projektu “Zabrzański program reintegracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZPR/2018 dotyczące realizacji zadań Asystenta Osób Niepełnosprawnych.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty oraz wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1ZPR2018