Fundacja Imago

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali na potrzeby realizacji warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej

/ 2017-08-21 09:38:18

W związku z realizacją projektu „Bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali na potrzeby realizacji warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej.
Treść zapytania wraz z formularzem oferty znajduje się w załączniku.

Zapytanie ofertowe 2_08 wynajem sali szkoleniowej

Załącznik nr 1 do ZO 2_08

Załącznik nr 2 do ZO 2_08