Fundacja Imago

Zapytanie o cenę na realizację kursu "Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej"

/ 2016-10-24 09:39:47

W związku z realizacją Projektu „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy  osób w wieku 18 – 35 lat ze Śląska” o nr POWR.04.02.00-00-0215/15 współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi  zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla Uczestnika Projektu.

Oferty należy składać do dnia 26.10.2016r. do godziny 16:00 kurierem, pocztą, osobiście do siedziby Fundacji Imago, przy ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, albo pocztą elektroniczną (skan oferty) na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w  załączeniu.

zapytanie-ofertowe-kurs-sep-1-kv_vf

formularz-oferty-i-program_kurs-sep-1-kv