Fundacja Imago

Zapytanie ofertowe 01/POKL/1.5/2014 w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” dot. usługi outdoor

/ 2014-01-30 11:46:31

Konkurs ofert  nr 01/POKL/1.5/2014 – Na usługę outdoor  CPV – 79800000-2 (Usługi drukowania i powiązane) i 79341400-0 (Usługi prowadzenia kampanii reklamowych). Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, który jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

Załącznik  DOC : zapytanie_outdoor

PDF:  zapytanie_outdoor