Fundacja Imago

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.opracowania treści kursu podnoszenie kompetencji cyfrowych i świadczenia usługi trenera

/ 2013-06-25 10:15:16

W związku z realizacją projektu pt.„Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Imago ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące opracowania treści kursu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz świadczenia usługi trenera.

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe_trenerzy

2. załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

3. załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego