Fundacja Imago

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/1.5/2014 z dnia 19.02.2014 r. w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” dot. usług drukowania i dystrybucji

/ 2014-02-19 11:11:03

Konkurs ofert  nr 02/POKL/1.5/2014 – Na usługi drukowania i dystrybucji CPV – 79824000-6 (Usługi drukowania i dystrybucji). Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, który jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

Załącznik:

DOC: zapytanie_na_druk

PDF: zapytanie_na_druk