Fundacja Imago

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/POKL/1.5/2014 na przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kampanii bannerowej w Internecie

/ 2014-03-11 09:35:41

Fundacja Imago ogłasza konkurs ofert  Nr 03/POKL/1.5/2014 na przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kampanii bannerowej w Internecie. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” (dalej „Projekt”), realizowanego przez Fundację Imago (Lider) oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I, Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

Załącznik:

DOC: zapytanie_bannery_final

PDF: zapytanie_bannery_final