Fundacja Imago

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2017_SZDM_DK – usługa przeprowadzenia Doradztwa klienta dla uczestników projektu „Szansa dla młodych” nr POWR.01.02.02-02-0157/15-00

/ 2017-08-31 09:00:43

Zapraszamy do składania ofert w zakresie przeprowadzenie doradztwa klienta dla 44 uczestników projektu, którzy są w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawne) bez pracy (w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy) nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujących na obszarze powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego oraz ząbkowickiego.

zapytanie ofertowe _1_08_2017_SZDM_DK

załączniki_1_ZO_1_08_2017_SZDM_DK

załączniki_2_ZO_1_08_2017_SZDM_DK