Fundacja Imago

Zapytanie ofertowe nr 1/09/DORADCAKLIENTA/2016/IWS

/ 2016-09-13 12:00:10

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr WND-POWR.01.03.01-00-0191/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie usługi DORADCA KLIENTA
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen rynkowych.

zalaczniki_1_2

zapytanie-ofertowe-_doradcaklienta