Fundacja Imago

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013/IM na wykonywanie zadań koordynowania upowszechnianiem/promocją w projekcie

/ 2013-06-12 10:56:42

W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” o numerze WND-POKL WND-POKL.07.03.00-02-194/11 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o składanie ofert w zakresie wykonywania zadań koordynowania upowszechnianiem/promocją w  projekcie zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej do dnia 28 czerwca 2013r. 

Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa:

ZAPYTANIE-OFERTOWE-1.2013.IM

Załącznik nr 1_formularz oferty

Załącznik nr 2_oświadczenie