Fundacja Imago

Zapytanie ofertowe nr 1/ZCA/2016 w ramach projektu "Zabrzańskie Centrum Asystenckie"

/ 2016-08-25 08:55:25

Zaproszenie do składania ofert na usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej

Fundacja Imago ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 15600 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych (AONiN), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 1300 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Zabrzańskie Centrum Asystenckie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych, zamieszkałych w Zabrzu.

Przewidziane jest zaangażowanie maksimum 12 asystentów na okres od września 2016r. i nie dłużej niż do 28  lutego 2018 r.

 

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznik nr 1 (formularz oferty),

– CV i list motywacyjny,

–  dokumenty potwierdzające doświadczenie (przedstawiane na rozmowie rekrutacyjnej). Istnieje możliwość składania ofert częściowych.

Prosimy o przesłanie ofert  do 01.09.2016 r. do godz. 24:00 drogą elektroniczną  na adres: barbara.gorka@fundacjaimago.pl
lub
osobiście (oryginały) w siedzibie Fundacji Imago:
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław do godziny 14:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe _AONiN_Zabrze

formularz-ofertowy-AONiN

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

 

Barbara Górka, tel. 600 946 719  dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 lub mailowo: barbara.gorka@fundacjaimago.pl