Fundacja Imago

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013/IM na świadczenie usługi tutora w ramach kursów e-learningowych pn. „Co warto wiedzieć zanim zaczniesz szukać pracy?” oraz „Jak profesjonalnie prezentować się szukając pracy?”

/ 2013-12-04 10:43:08

W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” o numerze WND-POKL WND-POKL.07.03.00-02-194/11 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o składanie ofert w zakresie świadczenia usługi tutora w ramach kursów e-learningowych pn. „Co warto wiedzieć zanim zaczniesz szukać pracy?” oraz „Jak profesjonalnie prezentować się szukając pracy?” zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej do dnia 18 grudnia 2013r. 

Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa:

ZAPYTANIE-OFERTOWE

Załącznik nr 1_formularz oferty

Załącznik nr 2_oświadczenie