Fundacja Imago

Zamknięcie konkursu nr 5/2012/PI na wybór Lidera zespołów badawczych

/ 2012-07-24 09:20:05

Informujemy, iż do dnia 23.07.2012r. można było składać oferty w ramach konkursu  nr 5/2012/PI dotyczącego wyboru Lidera czynności zespołów badawczych, w ramach projektu innowacyjnego pt.”Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie oferty wpływające po terminie 23.07.2012r. nie będą rozpatrywane.