Fundacja Imago

Zapytanie ofertowe nr 7/2013/CNZ – realizacja wsparcia pomostowego – coachingu w ramach projektu „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 – 24 lat”

/ 2013-12-17 14:38:58

Fundacja IMAGO ogłasza konkurs ofert na realizację wsparcia pomostowego o charakterze indywidualnym i grupowym dla uczestników projektu pt. “Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat”.

 

Poniżej załączniki ze szczegółowymi informacjami dot. konkursu.

 

Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 7_2013_CNZ wsparcie pomostowe_

Załącznik nr 2 Formularz ofertowyFormularz ofertowy 7_2013