Fundacja Imago

Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie Spec.ds finansów

/ 2014-01-14 13:01:50

Fundacja Imago zaprasza do składanie ofert na stanowisko Specjalisty ds finansów w ramach proj. pt. „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat”

Załączniki:

Zapytanie finanse 1 2014 CNZ

Zapytanie 1 2014 CNZ załacznik