Fundacja Imago

Zmiana - nabór na Asystentów Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej (3/ZCA/2016)

/ 2016-11-14 09:05:32

W związku z przedłużeniem naboru ofert Asystentów Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej (3/ZCA/2016) zmieniony został pkt. 5 zapytania ofertowego na:

Prosimy o złożenie ofert do 14.11.2016 r. do godz. 16:00 mailem na adres barbara.gorka@fundacjaimago.pl (liczy się data wpływu) lub w siedzibie Fundacji we Wrocławiu, przy ul. Hallera 123 do godziny 16:00 w ww. dniu (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).