Dąbrowskie Centrum Asystenckie

Fundacja Imago informuje Klientów, iż w ramach Dąbrowskiego Centrum Asystenckiego, aktualnie jest możliwość otrzymania wsparcia: 
w wymiarze ok 17h/mc
liczba wolnych miejsc 11

Fundacja Imago informuje Klientów,  iż świadczy usługi asystenckie realizowane  przez  12 asystentów w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 r. jako warunek zachowania trwałości projektu “Dąbrowskie Centrum Asystenckie” finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej – włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych.

W ramach kontynuacji projektu, „Dąbrowskie Centrum Asystenckie”, istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych usług  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej. 

W ramach usługi asystenckiej można otrzymać wsparcie m.in w niżej wymienionym zakresie:

  • wsparcie w przeprowadzeniu spraw urzędowych (rejestracji, zmian, uzyskiwania wypisów i odpisów itd.)
  • wsparcie w zakupach,  w dotarciu do lekarza, spędzanie wolnego czasu 
  • inne usługi

Aby skorzystać z pomocy asystenta wystarczy zadzwonić

Telefon: 791 416 478

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 do 18:00)

 

Projekt „Dąbrowskie Centrum Asystentury” realizowany jest w partnerstwie z  MOPS Dąbrowa Górnicza.

Celem projektu jest:  Wsparcie niezależnego życia 60 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza poprzez organizowanie i świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich, w okresie 01.2017- 12.2018.
Kwota dofinansowania:  792 011,25
Wartość projektu:  851 625,00
W ramach realizacji projektu 60 niepełnosprawnych mieszkańców/mieszkanek powiatu Dąbrowa Górnicza otrzyma wsparcie Asystenta Osób Niepełnosprawnych w okresie 01.2017- 12.2018. Powstanie 10 miejsc świadczenia usług społecz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego.

Aby skorzystać z pomocy asystenta wystarczy zadzwonić:

Telefon: 512 813 201

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00)

lub napisać maila:

E-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Biuro projektu w Dąbrowie Górniczej: ul. Sienkiewicza 6a, pokój 12 (budynek Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej).

Koordynatorka projektu Joanna Świst – biuro we Wrocławiu.

Tel.: 791 416 478

E-mail: joanna.swist@fundacjaimago.pl

Usługi asystenckie realizowane będą między 2 stycznia 2017 r. a 31 grudnia 2018 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych z terenu miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza.

 


 

Rozeznanie cenowe na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej
zapytanie o cenę

Formularz zapytania o cenę na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej, zał. nr 1 do zapytania ofertowego 1/DCA/2017
formularz-ofertowy-AOn1

Formularz zapytania o cenę na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej, zał. nr 1 do zapytania ofertowego 2/DCA/2017
formularz-ofertowy-AON2

Regulamin rekrutacji Dąbrowskie Centrum Asystentury
regulamin-rekrutacji

Regulamin Dąbrowskiego Centrum Asystentury regulamin DCA 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 1/2018/dca z dn. 12.09.2018r.

Zapytanie ofertowe 2/dca/2018 zapytanie ofertowe nr 2 dca 2018 formularz-
Formularz oferty Formularz oferty ofertowy-AON 2 dca 2018

 

OGŁOSZENIE NR 1/2018/dca z dn. 21.06.2018r zostało anulowane 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 1/2018/dca z dn. 21.06.2018r.

Zapytanie ofertowe 1/dca/2018 zapytanie ofertowe nr 1 dca 2018
Formularz oferty formularz-ofertowy-AON 1 dca 2018

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko AON 2/DCA/2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej, zapytanie ofertowe 2/DCA/2017 ——> zapytanie ofertowe nr 2

Formularz zapytania o cenę do Zapytania ofertowego 2/DCA/2017 —> formularz-ofertowy-AON2

 

UWAGA!

Przedłużenie terminu składania Ofert na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Dąbrowskim Centrum Asystenckim – oferty można składać do 26.02.2017 do godziny 17:30 drogą mailową, pocztą tradycyjna decyduje data stempla pocztowego lub osobiście w siedzibie Dąbrowskiego Centrum Asystentury.

zapytanie ofertowe aon dca nr 1a

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej, zapytanie ofertowe 1/DCA/2017 ——-> zapytanie ofertowe aon 1dca

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko AON 1/DCA/2017 – drugi termin —–> zapytanie ofertowe aon 1adca

Formularz zapytania o cenę do Zapytania ofertowego 1/DCA/2017 —-> formularz-ofertowy-AOn1

DYSPOZYTOR
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyspozytora DCA  ——-> ogłoszenie dyspozytor

 

 

 

 

 

Fundacja Imago informuje Klientów, iż w ramach Dąbrowskiego Centrum Asystenckiego, aktualnie jest możliwość otrzymania wsparcia: 
w wymiarze ok 17h/mc
liczba wolnych miejsc 9

Fundacja Imago informuje Klientów,  iż świadczy usługi asystenckie realizowane  przez  12 asystentów w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 r. jako warunek zachowania trwałości projektu “Dąbrowskie Centrum Asystenckie” finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej – włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych.

W ramach kontynuacji projektu, „Dąbrowskie Centrum Asystenckie”, istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych usług  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej. 

W ramach usługi asystenckiej można otrzymać wsparcie m.in w niżej wymienionym zakresie:

  • wsparcie w przeprowadzeniu spraw urzędowych (rejestracji, zmian, uzyskiwania wypisów i odpisów itd.)
  • wsparcie w zakupach,  w dotarciu do lekarza, spędzanie wolnego czasu 
  • inne usługi

Aby skorzystać z pomocy asystenta wystarczy zadzwonić

Telefon: 791 416 478

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 do 18:00)

Koszt: 35zł/h 

Zlecenie usługi należy zgłaszać co najmniej 72h przed planowanym terminem usługi. 
Przed rozpoczęciem usługi, przeprowadzona zostanie krótka rozmowa z Osoba z Niepełnosprawnością nt jej oczekiwań wobec usługi asytvenkiej.