Wyniki 2/2018/dca

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 3 kandydatów i kandydatek na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. 
Poniżej przedstawiamy listę rankingową zakwalifikowanych Oferentów: 
1. Dawid Bochenek, 
2. Magdalena Jurga, 
3. Jadwiga Małecka