REKRUTUJEMY – KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Poszukujemy osoby na stanowisko Koordynator projektów w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, EFS.

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza/Będzin.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • promocja projektu i rekrutacja uczestników,
 • koordynacja i zarządzanie projektem,
 • komunikacja z partnerami projektu oraz instytucją finansującą,
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej, umów, raportów,
 • przygotowanie harmonogramów, monitoring uczestników i wdrażanych działań,
 • organizacja wsparcia w projekcie m.in. szkoleń, doradztwa
 • nadzór nad pracą kadry merytorycznej m.in. trenerów, doradców.

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie włączenia społecznego i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS/PFRON
 • zdolności organizacyjne i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość tematyki w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami,
 • umiejętności efektywnego zarządzania własnym czasem pracy
 • mile widziane: doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat
 • Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE
 • Wsparcie zespołu – przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kamila.michalak@fundacjaimago.pl do dnia 11.12.2020r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe i przetwarzali je na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imago moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację Imago, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Administratorem danych jest Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.