mobilność kadr Logo fundacji imago

Program mobilności kadr pracujących z młodymi osobami z...

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób...

baza – programy outdoorowe Logo fundacji imago

Centrum Aktywizacji i Integracji Baza – programy Wilderness...

baza – programy outdoorowe Logo fundacji imago

BAZA PRZYGODY – CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI

innowacje Logo fundacji imago

Innowacja Społeczna „E-CARE- rozwój białych miejsc pracy poprzez...

aktywizacja społeczno-zawodowa Logo fundacji imago

Aktywny Oborniczanin – czas na zmiany

aktywizacja społeczno-zawodowa Logo fundacji imago

Pracownia Rozwoju AKTYWNI

aktywizacja społeczno-zawodowa Logo fundacji imago

SZANSA – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

zDOLNY ASYSTENT! Kompleksowy Program Usług Asystenckich

aktywizacja społeczno-zawodowa Logo fundacji imago

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

aktywizacja społeczno-zawodowa Logo fundacji imago

DĄBROWSKA STREFA AKTYWIZACJI

mobilność młodzieży Logo fundacji imago

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI