Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2

 

 

 

Projekt „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” realizowany jest w partnerstwie z  MOPS Dąbrowa Górnicza.

Celem projektu jest:  Wsparcie niezależnego życia 70 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza poprzez organizowanie i świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich, w okresie 01.2019- 30.06.2021
Kwota dofinansowania: 1 628 802,00
Wartość projektu:  1 751 400,00

W ramach realizacji projektu 70 niepełnosprawnych mieszkańców/mieszkanek powiatu Dąbrowa Górnicza otrzyma wsparcie Asystenta Osób Niepełnosprawnych w okresie 01.2019- 06.2021. Ponadto w ramach projektu powstanie co najmniej 10 miejsc świadczenia usług społecznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego.

Usługi asystenckie realizowane w ramach Dąbrowskiego Centrum Asystenckiego 2, realizowane będą między 2 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2021r.

W projekcie mogą wziąć osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkające na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza

Co należy zrobić aby skorzystać z usług asystenckich?

Po pierwsze należy zadzwonić:

Diagnostą-dypsozytorem jest Daria Sąsiadek 

Telefon: 512 813 201 (telefonować można  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00)

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do kontaktu e-mailowego:

E-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Następnie umówić się na rozmowę diagnostyczną, która pozwoli zweryfikować czy i w jakim zakresie będziemy mogli państwa wesprzeć w ramach usług asystenckich. 

Do biura można też przybyć osobiście: 

Biuro projektu znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a, pokój 12 (budynek Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej).

Koordynatorką projektu jest Magda Mielczarek.

Tel.: 797 110 933

E-mail: magda.mielczarek@fundacjaimago.pl

Reasumując aby móc skorzystać ze wsparcia asystenta, należy: 

  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 
  • skontaktować się z biurem projektu 
  • czekać na umówiony termin diagnozy i weryfikację możliwości skorzystania ze wsparcia usług asystenckich 

 

Więcej o nas można znaleźć np. tu, zachęcamy do odwiedzin i śledzenia  https://www.facebook.com/imagofundacja/

W związku z realizacją projektu pn. “Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/dca2/2019 dotyczące realizacji zadań Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty oraz wymaganymi załącznikami znajduje się w zakładce DĄBROWSKIE CENTRUM ASYSTENCKIE2/OGŁOSZENIA

LISTA WYKOWAWCÓW WYBRANYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/DCA2/2020

W związku z przeprowadzeniem wyboru Wykonawców na stanowisko Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/DCA2/2020, Fundacja Imago przedstawia listę wybranych oferentów,  którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną i merytoryczną i zostali zaproszeni do podpisania umowy na świadczenie usług asystenckich:

LISTA_WYNOWACÓW_ZAPYTANIE_1_DCA2_2020

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DCA2/2020 z dnia 12.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. “Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/DCA2/2020 dotyczące realizacji zadań Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty oraz wymaganymi załącznikami:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_1_DCA2_2020

 


 

Zapytanie  ofertowe 1/DCA2/2019

  1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu  nr RPSL.09.02.01-24-0268/18-002 pt. „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2 Asystencki” (dalej: projektu), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Zamawiającym jest Fundacja Imago (adres 53-201 Wrocław, ul. Hallera 123).
  3. Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.)

WYNIKI – Ogłoszenia o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 1/2019/dca z dn. 3.01.2019r.

Lista wybranych oferentów,  którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną i merytoryczną i zostali zaproszeni do podpisania umowy na świadczenie usług asystenckich —-> lista wybranych ofert

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 1/2019/dca z dn. 3.01.2019r.

Formularz oferty 1/dca2/2019 oferta 1dca2019
Zapytanie ofertowe 1/dca2/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/dca2/2019 AOON