„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych- edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych” – edycja 2024 finansowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania:  1 316 211,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 289 886,98 PLN

Okres realizacji projektu: styczeń 2024 – grudzień 2024

Cel programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub dorosłymi niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Program adresowany jest dla opiekunów wspólnie zamieszkujących z :


– dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego.

Oferowane wsparcie w ramach programu:

Usługi opieki wytchnieniowej umożliwiają  uzyskania doraźnej, czasowej pomocy poprzez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z rożnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Czynniki wpływające na przyznanie usługi asystencji osobistej:

Usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnią potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę̨ nad osobą z niepełnosprawnością̨, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Rekrutacja do programu:

Osoba ubiegająca się o udział, zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów:

– karta zgłoszeniowa do Programu;

– kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

– zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja rozpoczyna się 11 marca 2024r., ma charakter otwarty i prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie jej trwania, zależna jest jednak od liczby wolnych miejsc w projekcie. Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać kontaktując się z naszymi biurami. Dokumenty obligatoryjne w ramach rekrutacji dostępne są w biurach projektu.

Miejsca realizacji

województwo dolnośląskie: m. Wrocław, powiat wrocławski (gminy Kąty Wrocławskie), powiat średzki (gmina Miękinia), powiat trzebnicki (gminy Trzebnica, Wisznia Mała), powiat ząbkowicki (Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ciepłowody ), powiat dzierżoniowski (gminy: Bielawa), powiat świdnicki (Świdnica)

województwo śląskie: m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Bytom, powiat będziński (gmina Będzin)

Szczegółowych informacji udzielają biura realizujące projekt:
Bytom
ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)
41-902 Bytom
tel. 797 110 933

Osoby do kontaktu (w godz. 10.00-15.00):
Katarzyna Gajda, e-mail: kasia.gajda@fundacjaimago.pl

Magda Mielczarek, e-mail: magda.mielczarek@fundacjaimago.pl

Dąbrowa Górnicza
budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Sienkiewicza 6a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 512 813 201, osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek, w godz. 10.00-15:00
e-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Wrocław
al. Hallera 123, 50-2021 Wrocław
Osoby do kontaktu: (w godz. 10.00-15.00):

Agnieszka Pawłowska 797 996 564
e-mail: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Martyna Rangno 509 771 751
e-mail: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Pliki do pobrania:

karta zgłoszeniowa

program

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

klauzula RODO


Na stronie wykorzystano fotografię:

– źródło – https://www.flickr.com/

– licencja – https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

– tytuł – „Help giving”.