ReSTART zatrudnienia 2

Okres realizacji

Listopad 2014 – Wrzesień 2015 

Wartość / budżet

1 110 948,90 PLN

Numer projektu

Nr ewidencyjny projektu: WND-POKL.08.01.02-18-197/14

Cel główny:

Zatrudnienie na regionalnym rynku pracy w oparciu o pomiar efektywności zatrudnieniowej co najmniej 70% os. z 30 UP (17K i 13M) spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru woj. podkarpackiego  poprzez zastosowanie elementów  programu aktywizacji społeczno – zawodowej w okresie 11.2014-09.2015

Cele szczegółowe:

  1. Zdobycie kwalifikacji zawodowych, ułatwiających podjęcie zatrudnienia  30 (17K i 13M)os. spełniających kryteria grupy docelowej projektu w okresie 11.2014-09.2015
  2. Wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej 30 os. (17K i 13M) spełniających kryteria grupy docelowej projektu w okresie 11.2014-09.2015
  3. Podjęcie samozatrudnienia  przez co najmniej 90% os. (20 os.) planujących otworzyć działalność gospodarczą w ramach projektu w oparciu o  pomiar efektywności zatrudnieniowej w okresie 11.2014-09.2015
  4. Podjęcie zatrudnienia  przez co najmniej 25% os.(2 os.) planujących podjąć zatrudnienie ramach projektu w oparciu o  pomiar efektywności zatrudnieniowej w okresie 11.2014-09.2015

Opis projektu:

W ramach projektu udzielamy wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 osoby) oraz szkolenia zawodowe i zatrudnienie (8 osób). Projekt zakłada realizację następujących działań:

Dla uczestników projektu którzy chcą otworzyć własną firmę proponujemy:

a)       wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania oraz prowadzenia firmy

b)       wsparcie psychologa

c)       bezzwrotne dotacje do 40 000 PLN 

d)       wsparcie pomostowe w wysokości 1000 PLN/mc

Dla uczestników projektu którzy chcą podjąć zatrudnienie proponujemy:

a)       poradnictwo zawodowe

b)       szkolenia zawodowe

c)       wsparcie psychologa

d)       poradnictwo zawodowe

e)       pośrednictwo pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA WYDŁUŻENIE REKRUTACJI
OKRES REKRUTACYJNY dla osób zainteresowanych 
podjęciem zatrudnienia u nowego pracodawcy:                                                                 

a)      Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w terminie 29 grudnia 2014r. do 31 SIERPNIA 2015r.

 

27.02.2015

Poniżej znajduje się Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie i w formie elektronicznej uczestnikom projektu.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego

 

L.P.

Nr wniosku o przyznanie środków finansowych

Oceniający nr 1

Oceniający

nr 2

Średnia

Status

1

2/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

97

96

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

2

11/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

97

96

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

3

18/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

98

95

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

4

9/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

96

95

95,5

Rekomendowany do dofinansowania

5

20/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

95

96

95,5

Rekomendowany do dofinansowania

7

19/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

94

95

94,5

Rekomendowany do dofinansowania

6

16/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

93

94

93,5

Rekomendowany do dofinansowania

8

4/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

93

94

93,5

Rekomendowany do dofinansowania

9

1/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

96

89

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

10

5/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

94

91

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

11

8/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

95

90

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

12

13/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

91

91

91

Rekomendowany do dofinansowania

13

15/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

92

87

89,5

Rekomendowany do dofinansowania

14

10/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

88

90

89

Rekomendowany do dofinansowania

15

12/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

90

88

89

Rekomendowany do dofinansowania

16

17/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

89

88

88,5

Rekomendowany do dofinansowania

17

7/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

90

84

87

Rekomendowany do dofinansowania

18

6/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

84

83

83,5

Rekomendowany do dofinansowania

19

21/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

77

82

79,5

Rekomendowany do dofinansowania

20

3/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

79

75

77

Rekomendowany do dofinansowania

21

14/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

71

73

72

Nierekomendowany do dofinansowania

 

 

23.02.2015

Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Przypominam, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie i w formie elektronicznej uczestnikom projektu.

 

L.P.

Nr wniosku o przyznanie środków finansowych

Oceniający nr 1

Oceniający

nr 2

Średnia

Status

1

2/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

97

96

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

2

11/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

97

96

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

3

18/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

98

95

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

4

9/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

96

95

95,5

Rekomendowany do dofinansowania

5

20/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

95

96

95,5

Rekomendowany do dofinansowania

7

19/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

94

95

94,5

Rekomendowany do dofinansowania

6

16/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

93

94

93,5

Rekomendowany do dofinansowania

8

4/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

93

94

93,5

Rekomendowany do dofinansowania

9

1/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

96

89

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

10

5/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

94

91

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

11

8/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

95

90

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

12

13/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

91

91

91

Rekomendowany do dofinansowania

13

15/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

92

87

89,5

Rekomendowany do dofinansowania

14

10/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

88

90

89

Rekomendowany do dofinansowania

15

12/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

90

88

89

Rekomendowany do dofinansowania

16

17/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

89

88

88,5

Rekomendowany do dofinansowania

17

7/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

90

84

87

Rekomendowany do dofinansowania

18

6/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

84

83

83,5

Rekomendowany do dofinansowania

19

21/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

77

82

79,5

Rekomendowany do dofinansowania

20

3/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

79

75

77

Rekomendowany do dofinansowania

21

14/DOTACJA/8.1.2-ReSTART/2015

71

73

72

Nierekomendowany do dofinansowania

 

 

19.01.2015r

Informacja dotycząca osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż została zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej i będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

LISTA RANKINGOWA

Lp.

nr formularza

PUNKTY

STATUS

1

5/8.1.2-ReSTART/14/DG

41,5

ZAKWALIFKOWANY

2

22/8.1.2-ReSTART/14/DG

41

ZAKWALIFKOWANY

3

8/8.1.2-ReSTART/14/DG

41

ZAKWALIFKOWANY

4

28/8.1.2-ReSTART/14/DG

40

ZAKWALIFKOWANY

5

16/8.1.2-ReSTART/14/DG

39,5

ZAKWALIFKOWANY

6

17/8.1.2-ReSTART/14/DG

39

ZAKWALIFKOWANY

7

27/8.1.2-ReSTART/14/DG

38

ZAKWALIFKOWANY

8

14/8.1.2-ReSTART/14/DG

38

ZAKWALIFKOWANY

9

11/8.1.2-ReSTART/14/DG

37,5

ZAKWALIFKOWANY

10

13/8.1.2-ReSTART/14/DG

37,5

ZAKWALIFKOWANY

11

23/8.1.2-ReSTART/14/DG

36

ZAKWALIFKOWANY

12

12/8.1.2-ReSTART/14/DG

36

ZAKWALIFKOWANY

13

32/8.1.2-ReSTART/14/DG

35,5

ZAKWALIFKOWANY

14

19/8.1.2-ReSTART/14/DG

35

ZAKWALIFKOWANY

15

35/8.1.2-ReSTART/14/DG

34

ZAKWALIFKOWANY

16

34/8.1.2-ReSTART/14/DG

34

ZAKWALIFKOWANY

17

15/8.1.2-ReSTART/14/DG

33

ZAKWALIFKOWANY

18

20/8.1.2-ReSTART/14/DG

33

ZAKWALIFKOWANY

19

9/8.1.2-ReSTART/14/DG

33

ZAKWALIFKOWANY

20

25/8.1.2-ReSTART/14/DG

32,5

ZAKWALIFKOWANY

21

3/8.1.2-ReSTART/14/DG

32,5

ZAKWALIFKOWANY

22

24/8.1.2-ReSTART/14/DG

32,5

ZAKWALIFKOWANY

 

LISTA REZERWOWA

Lp.

nr formularza

PUNKTY

STATUS

1

33/8.1.2-ReSTART/14/DG

31,5

LISTA REZERWOWA

2

21/8.1.2-ReSTART/14/DG

31,5

LISTA REZERWOWA

3

2/8.1.2-ReSTART/14/DG

30,5

LISTA REZERWOWA

4

7/8.1.2-ReSTART/14/DG

30

LISTA REZERWOWA

5

4/8.1.2-ReSTART/14/DG

26,5

LISTA REZERWOWA

6

18/8.1.2-ReSTART/14/DG

26,5

LISTA REZERWOWA

7

29/8.1.2-ReSTART/14/DG

26,5

LISTA REZERWOWA

8

1/8.1.2-ReSTART/14/DG

25

LISTA REZERWOWA

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH (NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ PUNKTÓW)

Lp.

nr formularza

PUNKTY

STATUS

1

10/8.1.2-ReSTART/14/DG

23,5

NIEZAKWALIFIKOWANY

 

10.01.2015r

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą!!!

Przypominamy, że w momencie składania przez Państwa formularzy rekrutacyjnych nadawaliśmy niepowtarzalny numer identyfikacyjny w związku z dbałością o Państwa  prywatność i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Z osobami, które zakwalifikowały się do drugiego etapu kontaktujemy się w celu ustalenia daty spotkania z doradcą zawodowym, który przeprowadzi analizę predyspozycji kandydatów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas rozmów kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa

 

Lp

Nr

Punkty

Status

1

32/8.1.2-ReSTART/14/DG

27,5

Zakwalifikowany

2

8/8.1.2-ReSTART/14/DG

27

Zakwalifikowany

3

17/8.1.2-ReSTART/14/DG

27

Zakwalifikowany

4

5/8.1.2-ReSTART/14/DG

26,5

Zakwalifikowany

5

22/8.1.2-ReSTART/14/DG

26

Zakwalifikowany

6

28/8.1.2-ReSTART/14/DG

26

Zakwalifikowany

7

16/8.1.2-ReSTART/14/DG

25,5

Zakwalifikowany

8

14/8.1.2-ReSTART/14/DG

24

Zakwalifikowany

9

27/8.1.2-ReSTART/14/DG

24

Zakwalifikowany

10

35/8.1.2-ReSTART/14/DG

24

Zakwalifikowany

11

12/8.1.2-ReSTART/14/DG

23

Zakwalifikowany

12

23/8.1.2-ReSTART/14/DG

23

Zakwalifikowany

13

11/8.1.2-ReSTART/14/DG

22,5

Zakwalifikowany

14

13/8.1.2-ReSTART/14/DG

22,5

Zakwalifikowany

15

21/8.1.2-ReSTART/14/DG

22,5

Zakwalifikowany

16

24/8.1.2-ReSTART/14/DG

22,5

Zakwalifikowany

17

2/8.1.2-ReSTART/14/DG

21,5

Zakwalifikowany

18

18/8.1.2-ReSTART/14/DG

21,5

Zakwalifikowany

19

7/8.1.2-ReSTART/14/DG

21

Zakwalifikowany

20

19/8.1.2-ReSTART/14/DG

21

Zakwalifikowany

21

25/8.1.2-ReSTART/14/DG

20,5

Zakwalifikowany

22

33/8.1.2-ReSTART/14/DG

20,5

Zakwalifikowany

23

3/8.1.2-ReSTART/14/DG

19,5

Zakwalifikowany

24

9/8.1.2-ReSTART/14/DG

19

Zakwalifikowany

25

15/8.1.2-ReSTART/14/DG

19

Zakwalifikowany

26

20/8.1.2-ReSTART/14/DG

19

Zakwalifikowany

27

34/8.1.2-ReSTART/14/DG

19

Zakwalifikowany

28

29/8.1.2-ReSTART/14/DG

18,5

Zakwalifikowany

29

10/8.1.2-ReSTART/14/DG

16,5

Zakwalifikowany

30

4/8.1.2-ReSTART/14/DG

15,5

Zakwalifikowany

31

1/8.1.2-ReSTART/14/DG

15

Zakwalifikowany

32

6/8.1.2-ReSTART/14/DG

0

Niezakwalifikowany

33

26/8.1.2-ReSTART/14/DG

0

Niezakwalifikowany

34

30/8.1.2-ReSTART/14/DG

0

Niezakwalifikowany

35

31/8.1.2-ReSTART/14/DG

0

Niezakwalifikowany

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby :

  • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
  • posiadające status osoby, która utraciła pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub są pracownikami zagrożonymi utratą pracy lub będącymi na wypowiedzeniu umowy o pracę u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne.


OKRES REKRUTACYJNY dla osób zainteresowanych 
rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej:      

a)      składanie formularzy rekrutacyjnych  29.12.2014-09.01.2015

b)      rozmowy rekrutacyjne  10.01.2015-12.01.2015OKRES REKRUTACYJNY dla osób zainteresowanych 
podjęciem zatrudnienia u nowego pracodawcy:                                                                 

a)      Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w terminie 29 grudnia 2014r. do 31 SIERPNIA 2015r.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU ORAZ W ZAKŁADCE DO POBRANIA

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają zgłoszenia:

  • osobiście – w Biurze Projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00,
  • pocztą tradycyjną lub za pomocą kuriera – na adres Biura Projektu: ul. 11 Listopada 11, 36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJE REKRUTACYJNE – WAŻNE !!!!

1. Osoba, która utraciła pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu  załącza kserokopię świadectwa pracy.

2.  Osoba, która jest pracownikiem zagrożonym utratą pracy u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne – załącza pliki wg poniższego wzoru:

3. Osoba, która jest  na wypowiedzeniu umowy o pracę/przewidziana do zwolnienia załącza kserokopię wypowiedzenia o pracę oraz plik wg poniższego wzoru:

W ramach projektu udzielamy wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 osoby) oraz szkolenia zawodowe i zatrudnienie (8 osób).Projekt zakłada realizację następujących działań:

Dla uczestników projektu którzy chcą otworzyć własną firmę proponujemy:

a)      wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania oraz prowadzenia firmy

b)      wsparcie psychologa

c)       bezzwrotne dotacje średnio 35 000 PLN 

d)      wsparcie pomostowe w wysokości 1000 PLN/mc

 

Dla uczestników projektu którzy chcą podjąć zatrudnienie proponujemy:

a)      poradnictwo zawodowe

b)      szkolenia zawodowe w obszarze gastronomii

c)       wsparcie psychologa

d)      pośrednictwo pracy

Rekrutacja do projektu:

 

PLIKI REKRUTACYJNE (patrz zakładka Rekrutacja)

 

Działalność gospodarcza:

 

Załączniki do Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Adres biura projektu:

ul. 11 Listopada 11 36-100 Kolbuszowa

Telefon:

669 835 236

Mail:

restart@fundacjaimago.pl

katarzyna.starzec@fundacjaimago.pl

przemek.szamburski@fundacjaimago.pl

2015-02-27 14:09:20

ReSTART 2

27.02.2015 Poniżej znajduje się Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa… więcej