Konkurs dobrych praktyk CALL FOR GOOD PRACTICES 2020

Zachęcamy do udziału w corocznym konkursie Call for good practices 2020 organizowanym w ramach sieci European Network of Innovation for Inclucion. Konkurs promuje dobre praktyki w obszarze innowacji społecznych. W 2018 roku Fundacja Imago otrzymała wyróżnienie w kategorii aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób młodych. Dzięki otrzymanej nagrodzie mieliśmy możliwość udziału w wizytach studyjnych i spotkaniach sieci ENII w Hiszpanii i w Belgii. Dobre praktyki można zgłaszać w terminie do 6 lipca 2020 w ramach dwóch kategorii: 1. Inclusive employment (Zatrudnienie włączające) 2. Inclusive entrepreneurship (Przedsiębiorczość włączająca). Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Więcej informacji na stronie:

http://www.europeannetforinclusion.org/call-good-practices-2020