Nowy projekt badawczy „Doradcy zawodowi w szkole podstawowej”

 

 

 

 

 

 

 

Projekt interwencji badawczej „Doradcy zawodowi w szkole podstawowej” jest inspirowany podejściem typu action research, które łączą elementy diagnostyczne z interwencją badawczą.

W projekcie wezmą udział doradcy zawodowi oraz uczniowie siódmych i ósmych klas 6 szkół podstawowych.

 

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego, w tym:

– dostarczenie przetestowanych w ramach projektu narzędzi – dobranych pod kątem stosowania ich w pracy z uczniami ww. klas,

– praktyczne przeszkolenie 6 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć szkolnego doradztwa w modelu wspierającym,

– upowszechnianie wyników projektu w środowisku nauczycieli szkół podstawowych, prowadzących lekcje doradztwa zawodowego i wśród dyrektorów tych szkół, na terenie całej Polski.

 

WAŻNE! Aktualnie rekrutujemy szkoły podstawowe z terenu województwa dolnośląskiego i śląskiego. Warunkiem formalnym udziału jest potwierdzenie, że osobą prowadzącą zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole (klasy VII-VIII) jest specjalista, który pełni przede wszystkim funkcję nauczyciela przedmiotowego.

 

Zapraszamy do kontaktu:

– z Barbarą Górką (szkoły dolnośląskie): barbara.gorka@fundacjaimago.pl, tel.: 513 362 807,

– z Agnieszką Maj (szkoły śląskie): Maj.agnieszka@gmail.com, tel.: 666 091 715.

 

Koordynatorka projektu: Barbara Górka, barbara.gorka@fundacjaimago.pl

 

Projekt realizowany na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Wsparcie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE (ŹRÓDŁA WIEDZY):

  • Amundson, E. (2017). Aktywne zaangażowanie. Istota i praktyka poradnictwa kariery. Wrocław: Fundacja Imago.
  • Druczak , Minta J. (2013). Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu. Warszawa: KOWEZiU. http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/poradnictwo-zawodowe-w-gimnazjum.pdf
  • Górka, A. (2015). Raport podsumowujący projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”. Monografia procesu adaptacji podejścia socjodynamicznego na grunt polskiego poradnictwa zawodowego, Wrocław: Fundacja Imago.
    http://fundacjaimago.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport_SD_final_E-BOOK.pdf
  • Górka, (2018). Nadzieja i aktywne zaangażowanie w poradnictwie kariery Normana E. Amundsona – produkt finalny projektu „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”, Wrocław: Fundacja Imago. http://fundacjaimago.pl/wp-content/uploads/Nadzieja-i-aktywne-zaanga%C5%BCowanie.pdf
  • Krumboltz, J.D., Levin, A.S. (2004). Luck is no accident: making the most of happenstance in your life and career, Impact Publishers, Atascadero, California.
  • Minta, J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Warszawa.
  • Peavy, V. (2014). Poradnictwo socjodynamiczne. Praktyczne podejście do nadawania znaczeń, Bielsko-Biała: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.
  • Savickas, M.L. (2015) Career counseling paradigms: Guiding, developing and designing. In P.J. Hartung, M.L. Savickas & W.B Walsh (Eds.), APA Handbook of career intervention volume 1: Foundations (pp. 129–144). Washington, DC: American Psychological Association.

           Zapraszamy również do zapoznania się w bezpłatnymi publikacjami Fundacji Imago w obszarze poradnictwa kariery

w zakładce  „Wydawnictwa Fundacji” na naszej www.