Nagroda dla międzynarodowego projektu ECDUR!

Od jesieni 2022 roku do grudnia 2023 Fundacja Imago realizowała w międzynarodowym partnerstwie projekt „Wczesne wsparcie rozwoju dzieci uchodźców z Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej” (ECDUR). Spośród ukraińskich specjalistów mieszkających w Polsce wyłoniliśmy:

  • rodzinnych konsultantów: osoby z wykształceniem z dziedziny psychologii, medycyny, edukacji, logopedii i z pokrewnych dziedzin
  • oraz liderów wsparcia: rodziców i opiekunów dzieci, którzy mogli pomóc innym rodzicom z Ukrainy.

Po odpowiednim przeszkoleniu konsultanci i liderzy wpierali rodziny uchodźcze opiekujące się dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnościami lub zagrożonym/zagrożonymi zaburzeniami rozwoju. Udzielali wsparcia psychologicznego, informacyjnego, mogli w praktyczny sposób, na bazie własnych doświadczeń, pomóc ludziom stawiającym swoje pierwsze kroki w nowym kraju.

Zdjęcie wykonane na zewnątrz, zieleń w tle, lekkie ubrania osób na zdjęciu i światło wskazują na piękną, słoneczną letnią pogodę. Do zdjęcia pozuje sześć kobiet w różnych wieku. W rękach trzymają i prezentują osobie wykonującej zdjęcie własnoręcznie wykonane, kolorowe prace plastyczne – owoc warsztatów, które odbyły się w czasie pikniku dla rodzin w ramach projektu ECDUR.
Zdjęcie wykonane latem 2023 we Wrocławiu w czasie rodzinnego pikniku z uczestnikami i kadrą projektu ECDUR.

Projekt ECDUR był realizowany w Polsce, w Bułgarii, w Mołdawii, Rumunii i na Słowacji we współpracy z organizacjami EASPD i UNICEF. Ze wsparcia we wszystkich krajach w sumie skorzystało ponad 20 tysięcy dzieci!

Bardzo nam miło, bo ten innowacyjny projekt został doceniony! Pod koniec lutego 2024 lider projektu ECDUR odebrał w Wiedniu nagrodę Zero Project 2024 przyznawaną w skali globalnej dla najbardziej innowacyjnych pomysłów, które pomagają likwidować bariery wobec osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy!

Grafika, na której 8 osób, głównie kobiet w kolorowych strojach stoi w kole wokół dużej flagi w narodowych barwach Ukrainy - niebieskim i żółtym.

Więcej informacji o projekcie i o nagrodzie znajduje się na podanych niżej stronach.