Ogłoszenie o naborze Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu

W związku z realizacją projektu pn. “Program Opieki Wytchnieniowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/POW/2019 dotyczące realizacji zadań Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty oraz wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej.

Zapytanie ofertowe 3_POW_2019 AOON

 

 

 

WYBÓR WYKONAWCÓW DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

  1. AB TEL SERVICE Tomasz Białoń
  2. Elżbieta Szarańska
  3. Daria Mucke
  4. Aleksandra Bielawska
  5. Janusz Sztykiel
  6. Joanna Sztykiel