Asystentura i opieka wytchnieniowa

Fundacja Imago od ponad 10 lat świadczy osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom usługi asystenckie i wytchnieniowe. Obecnie działania realizujemy na terenie dwóch województw – dolnośląskiego i śląskiego – obejmując wsparciem każdego roku ok. 650 mieszkańców ponad 30 gmin.

USŁUGI ASYSTENCKIE

wspierają niezależne życie, wspomagają samodzielność osób
z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, w tym sferze edukacji, aktywności zawodowej, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

USŁUGA WYTCHNIENIOWA

wspierająca opiekuna poprzez zapewnienie odpoczynku fizycznego i psychicznego oraz kompetencji i narzędzi, a tym samym lepszy bilans relacji i ról prywatno–zawodowych.


ASYSTENTURA

Realizacja usług asystenckich jest jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji Imago. Tylko w latach 2018-2023 w ramach prowadzonych projektów Fundacja objęła wsparciem prawie 1100 osób, realizującdla nich ponad 375 000 godzin usług asystenckich. Dzięki asystenturze nasi uczestnicy zwiększyli swoją samodzielność, aktywność, zdobyli wykształcenie czy podjęli zatrudnienie.

DLA KOGO?

W ramach asystentury obejmujemy wsparciem osoby bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, status na rynku pracy. Podstawowym wymogiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (orzeczenia z ZUS) w przypadku osób dorosłych.

NA CZYM POLEGA USŁUGA ASYSTENCKA?

Zakres usług asystenckich jest bardzo szeroki i uzależniony od indywidualnych potrzeb. Wsparcie uczestnika obejmuje między innymi:

  • czynności samoobsługowe;
  • prowadzenie gospodarstwa domowego i wypełnianie ról w rodzinie;
  • przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania;
  • podejmowanie aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Realizację usług opieki wytchnieniowej rozpoczęliśmy w 2014 roku, będąc jedną z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce prowadzących aktywność w tym obszarze. Od tego czasu do końca 2023 roku zrealizowaliśmy ponad 20 projektów – obejmując usługami opieki wytchnieniowej mieszkańców 4 województw. Od momentu powstania w 2019 roku rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego do końca 2023 roku z usług świadczonych przez Fundację skorzystało ponad 400 osób w 20 gminach. Łącznie w ciągu tych 5 lat programu Fundacja Imago zrealizowała prawie 90 000 godzin dziennej opieki wytchnieniowej i prawie 700 dób wsparcia całodobowego.

DLA KOGO?

W ramach usług opieki wytchnieniowej obejmujemy wsparciem opiekunów osób z niepełnosprawnościami, czyli np. członków rodziny, którzy na co dzień im pomagają. Celem usługi jest zapewnienie opiekunom wsparcia ze względu na obciążenia wynikające z pełnionej roli, a także umożliwienie trwania relacji pomiędzy opiekunem, a osobą którą wspiera.

NA CZYM POLEGA USŁUGA OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ?

Zakres usług opieki wytchnieniowej może być bardzo szeroki – w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna. Usługa realizowana jest w dwóch formach – wsparcia dziennego i całodobowego.

Zakres czynności realizowanych w trakcie usług może obejmować wsparcie:

  • w czynnościach samoobsługowych, w tym – higienicznych;
  • w podejmowaniu aktywności społecznej, komunikowaniu się z otoczeniem, w organizacji czasu wolnego;
  • w przemieszczaniu się w miejscu zamieszkania.

CENTRA USŁUG ASYSTENCKO-WYTCHNIENIOWYCH

Fundacja Imago prowadzi cztery Centra Usług Asystencko-Wytchnieniowych: dwa w województwie dolnośląskim i dwa – w województwie śląskim (nie obejmują one swoim działaniem obszaru całych województw, a jedynie wybrane lokalizacje).

WROCŁAW

ul. Hallera 123, 50-201 Wrocław

Telefon: +48 797 996 564, osoba do kontaktu: Agnieszka Pawłowska w godz. 10.00-15.00

E-mail: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Telefon: +48 509 771 751, osoba do kontaktu: Martyna Rangno w godz. 10.00-15.00

E-mail: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

BYTOM

ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro), 41-902 Bytom

Telefon: +48 797 110 933, osoba do kontaktu: Katarzyna Gajda w godz. 10.00-15.00

E-mail: kasia.gajda@fundacjaimago.pl

DĄBROWA GÓRNICZA

ul: Sienkiewicza 6a (Centrum Aktywności Obywatelskiej), 41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 512 813 201, osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek w godz. 10.00-15:00

E-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. Melioracyjna 3 (Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego), 57-200 Ząbkowice Śląskie

Telefon: +48 500 456 558, osoba do kontaktu: Emilia Rosikiewicz w godz. 10.00-15.00

E-mail: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl

Trzy osoby siedzą obok siebie na tle zieleni (w tle drzewa, las). Wśród nich są asystenci i osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Jedna z osób ma na głowie kask, wygląda na to, że zdjęcie zrobione zostało w czasie wyprawy w naturę.