previous arrow
next arrow
Slider

Strefa przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 CEL Celem

Czytaj dalej »

Dostępni dla Ciebie

Okres realizacji: 01.06.2013 – 30.06.2015 Wartość/Budżet:   Realizatorzy: Lider: Fundacja Widzialni Partnerzy: Fundacja IMAGO  i  Urząd Miasta Częstochowa

Czytaj dalej »

Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik

Okres realizacji 01 kwiecień 2013 – 30 czerwiec 2015 Wartość/Budżet 829 364,4 zł /PO KL.7.2.1 woj.śląskie Realizatorzy Fundacja Imago Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik Grupa docelowa 80

Czytaj dalej »

E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących

Okres realizacji Luty 2012 – Czerwiec 2014 Wartość / Budżet 1455 949,0, PO KL 7.2.1, woj. Dolnośląskie Grupa docelowa Osoby niewidome i niedowidzące, a także instytucje publiczne (OPS, PCPR) i

Czytaj dalej »

Model Kontraktowania usług rynku pracy na rzecz os. niepełnosprawnych

Okres realizacji Luty 2012 – Czerwiec 2014 Wartość / Budżet 1 707 227,80, PO KL 6.1.1,woj. Dolnośląskie Grupa docelowa Osoby z niepełnosprawnością, publiczne oraz niepubliczne instytucje rynku pracy, podmioty działające na rzecz

Czytaj dalej »

Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Okres realizacji 01 wrzesień 2013 – 30 czerwiec 2015 Wartość/Budżet 1 490 814,80zł /PO KL.7.4.woj.śląskie Grupa docelowa 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (21K, 19M) z powiatu miasta Zabrze spełniających następujące kryteria: – zarejestrowane

Czytaj dalej »

Centrum Asystentury Społecznej (CAS)

Okres realizacji Październik 2012 – Czerwiec 2015 Wartość / Budżet 1 884 039,58, PO KL 7.2.1, woj. Śląskie Grupa docelowa Projektowane rozwiązanie jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji publicznych i niepublicznych

Czytaj dalej »

Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy

Okres realizacji Grudzień 2013 – Wrzesień 2015 Wartość / Budżet 1 292 455,14 ,0, PO KL 1.5, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Cel główny Upowszechnianie idei równych szans w dostępie

Czytaj dalej »

Czas na zmiany! Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15 – 24

Okres realizacji Wrzesień 2012 – Sierpień 2014 Wartość / budżet projektu 1 787 339,77, PO KL 6.1.1, woj. Dolnośląskie Grupa docelowa Grupę uczestników projektu stanowią bezrobotni mieszkańcy pow. Ząbkowickiego w wieku 15

Czytaj dalej »

ReSTART zatrudnienia 2

Okres realizacji Listopad 2014 – Wrzesień 2015  Wartość / budżet 1 110 948,90 PLN Numer projektu Nr ewidencyjny projektu: WND-POKL.08.01.02-18-197/14 Cel główny: Zatrudnienie na regionalnym rynku pracy w oparciu o pomiar

Czytaj dalej »