Opieka wytchnieniowa w gminie Siechnice

  Projekt Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością, sfinansowany  jest ze środków Gminy Siechnice pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2020″ Celem projektu jest

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa w gminie Żórawina

        Projekt Opieka wytchnieniowa – edycja 2020″, sfinansowany  jest ze środków gminy Żórawina pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2020″ Celem projektu jest

Czytaj dalej »

Opieka wytchnienioway w gminie Kąty Wrocławskie

  Projekt Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Gminy Kąty Wrocławskie pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2020″ Celem projektu jest zwiększenie

Czytaj dalej »

FAKULTET DOSTĘPNOŚCI – profesjonalne szkolenia dla Osób z Niepełnosprawnością w zakresie prowadzenia audytów dostępności w budynkach użyteczności publicznej

W ramach projektu 12 osób z niepełnosprawnością  zdobędzie kompetencje konsultanta ds. dostępności. Przez okres 6 miesięcy (od 1 sierpnia do 31 grudnia), dwie grupy składające się Osób z Niepełnosprawnościami  przejdą

Czytaj dalej »

Wrocławskie Centrum Asystenckie – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2020

  Projekt Wrocławskie Centrum Asystenckie, sfinansowany  jest ze środków Gminy Wrocław pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.  Celem projektu jest zwiększenie dostępności

Czytaj dalej »

Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku” realizowany jest w partnerstwie z  Fundacją Cylinder. Kwota dofinansowania: 99 150,00zł Wartość projektu:  126 750,00zł Okres realizacji zadania: 1.01.2020 – 31.12.2020 Zadania w ramach COP: ORGANIZACJA WSPARCIA

Czytaj dalej »

Opieka wytchnieniowa

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym zamieszkujących we Wrocławiu. Kto może skorzystać z uslugi opieki wytchnieniowej? opiekunowie  zamieszkujący we Wrocławiu

Czytaj dalej »

Program Opieki Wytchnieniowej – Bytom

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne

Czytaj dalej »

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Projekt

Czytaj dalej »

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Tytuł projektu: Bytom – kurs na przedsiębiorczość.  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej VII Regionalny

Czytaj dalej »